Časy filmové

Tu nájdete galérie snímkov urobených v rokoch 2001 až 2017 na film.

Staršie snímky sú scanované obyčajným stolným scanerom z vyvolaných fotografií. Následne sú len jednoducho upravené orezom, nastavením kontrastu, sýtosti a zaostrením. Obvykle v programe Irfanview.

Neskoršie už začal Ultralab pracovať s digitalizáciou negatívov a spolu s papierovými fotografiami dodával aj scany priamo z negatívu. Tam je vidieť vyššia kvalita a ostrosť. Úpravy som stále robil jen jednoduché v Irfane.