Info

Autor: Peter Pavelko

Web je prevádzkovaný na platforme WordPress na hostingu Endora.cz. Využíva plugin Premium Photo Gallery by 10Web a tému Portfolio Gallery by Web Dorado poskytnutú prostredníctvom 10Web.

Všetky v galériách publikované fotografie sú vo vlastníctve autora.

V dizajne webu sú použité voľne poskytované obrázky z freeimageslive.co.uk a unsplash.com

Kontakty

Zásady ochrany osobních údajů

© 2020 Peter Pavelko