Miesta

Kounovské kamenné rady 2007
Neďaleko obce Kounov sa v lese, na malej náhornej planine, nachádzajú kamenné rady. Navštívili sme ich 19. 5. 2007.Nedávno prebudovaný náučný chodník začína hneď pri železničnej stanici Mutějovice, ktorá je na ceste medzi obcami Mutějovice a Kounov.Musíme pochváliť lesnú správu, že vyrúbala stromy v tesnej blízkosti radov a vznikli tak v lese úzke prieseky kopírujúce rady.Náučným chodníkom vystúpime na nevysokú náhornu planinu, prejdeme cez pole a vojdeme do lesa, v ktorom sú kamenné rady. Cesta ich pretína naprieč asi v polovici. Kamenné rady sú oríentované severo-južne a krajšie úseky s väčšími kameňmi sú v severnej časti. Najväčšie menhiry boli odsťahované bokom. Podarilo sa nám nájsť najväčší - Gibon - je na posledných dvoch snímkach. Asi 2500 kameňov tvorí spolu 14 radov, najdlhšie z nich dosahujú až 400 metrov. Pôvodný účel prečo vznikli, a kedy sa tak stalo, nie je jasný, ale ich presná severo-južná orientácia a umiestnenie na náhornej planine naznačuje meteorologické využitie, sledovanie ročnej doby podľa západu či východu Slnka.
Search
Kounovské kamenné rady 2007
Neďaleko obce Kounov sa v lese, na malej náhornej planine, nachádzajú kamenné rady. Navštívili sme ich 19. 5. 2007.Nedávno prebudovaný náučný chodník začína hneď pri železničnej stanici Mutějovice, ktorá je na ceste medzi obcami Mutějovice a Kounov.Musíme pochváliť lesnú správu, že vyrúbala stromy v tesnej blízkosti radov a vznikli tak v lese úzke prieseky kopírujúce rady.Náučným chodníkom vystúpime na nevysokú náhornu planinu, prejdeme cez pole a vojdeme do lesa, v ktorom sú kamenné rady. Cesta ich pretína naprieč asi v polovici. Kamenné rady sú oríentované severo-južne a krajšie úseky s väčšími kameňmi sú v severnej časti. Najväčšie menhiry boli odsťahované bokom. Podarilo sa nám nájsť najväčší - Gibon - je na posledných dvoch snímkach. Asi 2500 kameňov tvorí spolu 14 radov, najdlhšie z nich dosahujú až 400 metrov. Pôvodný účel prečo vznikli, a kedy sa tak stalo, nie je jasný, ale ich presná severo-južná orientácia a umiestnenie na náhornej planine naznačuje meteorologické využitie, sledovanie ročnej doby podľa západu či východu Slnka.
Search