Miesta

Kamenné slnká
Na západnej strane Českého stredohoria, severne od Loun, neďaleko dediny Hnojnice je malá prírodná rezervácia Kammenná slunce.Je to nenápadný lomový pahorok viditeľný od cesty, avšak zblízka poskytuje pohľad na množstvo kamenných útvarov pripomínajúcich slniečka. Nájdeme tam niekoľko naozaj pekných veľkých a stovky menších všemožných veľkostí.Jadrá tvoria tmavšie ílovité hrudy horniny, ktoré pri sopečnom výbuchu pred dávnymi rokmi chladli rýchlejšie ako okolitá hornina, tá potom okolo vejárovite rozpraskala.Na svete je len niekoľko lokalít s podobným geologickým útvarom.
Search
Kamenné slnká
Na západnej strane Českého stredohoria, severne od Loun, neďaleko dediny Hnojnice je malá prírodná rezervácia Kammenná slunce.Je to nenápadný lomový pahorok viditeľný od cesty, avšak zblízka poskytuje pohľad na množstvo kamenných útvarov pripomínajúcich slniečka. Nájdeme tam niekoľko naozaj pekných veľkých a stovky menších všemožných veľkostí.Jadrá tvoria tmavšie ílovité hrudy horniny, ktoré pri sopečnom výbuchu pred dávnymi rokmi chladli rýchlejšie ako okolitá hornina, tá potom okolo vejárovite rozpraskala.Na svete je len niekoľko lokalít s podobným geologickým útvarom.
Search