Miesta

Rezervácia Soos
8. septembra 2002 sme si s Jindrom urobili výlet do rezervácie Soos pri Františkovych lázňach. Podľa všetkého, čo som počul, mal to byť taký malinkatý akoby Island. A naozaj. Našli sme krásne sfarbené prírodné scenérie, mofety, vyvieračky...Soos je rezervácia slatín a rašelinísk o rozlohe asi 200ha, pre verejnosť je však prístupná len malá časť upravená drevenými chodníčkami. Chodník je dlhý asi tak kilometer. Vedie však asi najkrajšími oblasťami hneď pri obci Kateřina. Leží v plytkej panve a je vlastne pozostatkom dávneho slaného jazera.Hneď na začiatku je Cisársky prameň, v ktorom vyviera silne uhličitá kyselka príjemnej chuti. Potom nás chodník vedie zaujímavými rašeliniskami k oblasti mofiet a vyvieračiek. Záver náučného chodníka kopíruje úzkorozchodnú železničku, ktorou sa kedysi dopravovala kremelina. Jej ťažba je však už zastavená.
Search
Rezervácia Soos
8. septembra 2002 sme si s Jindrom urobili výlet do rezervácie Soos pri Františkovych lázňach. Podľa všetkého, čo som počul, mal to byť taký malinkatý akoby Island. A naozaj. Našli sme krásne sfarbené prírodné scenérie, mofety, vyvieračky...Soos je rezervácia slatín a rašelinísk o rozlohe asi 200ha, pre verejnosť je však prístupná len malá časť upravená drevenými chodníčkami. Chodník je dlhý asi tak kilometer. Vedie však asi najkrajšími oblasťami hneď pri obci Kateřina. Leží v plytkej panve a je vlastne pozostatkom dávneho slaného jazera.Hneď na začiatku je Cisársky prameň, v ktorom vyviera silne uhličitá kyselka príjemnej chuti. Potom nás chodník vedie zaujímavými rašeliniskami k oblasti mofiet a vyvieračiek. Záver náučného chodníka kopíruje úzkorozchodnú železničku, ktorou sa kedysi dopravovala kremelina. Jej ťažba je však už zastavená.
Search